Наши контакты     Новости     market@adviser.kg     +996 (312) 59-55-60, 91-03-76
 • Меню пользователя

 • Меню документа

  Инструменты
  Сохранить документ
  Распечатать
  Копировать в Word
  Показать комментарии
  Поиск по документу
  Язык документа
  Русский
  Размер шрифта
  Увеличить текст
  Уменьшить текст
  Cвязи
  Корреспонденты
  Респонденты
  Сообщить об ошибке
 • Меню сайта

«Айыл чарба каттоосу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2000-жылдын 29-сентябрындагы № 80 Мыйзамы

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МЫЙЗАМЫ

Айыл чарба каттоосу жөнүндө

 

2000-жылдын 8-сентябрындагы

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам

чыгаруу жыйыны тарабынан кабыл алынган

 

Ушул Мыйзам айыл чарба каттоосун жүргүзүүдө жана даярдык көрүүдө, ошондой эле айыл чарба каттоосунун жыйынтыкталган маалыматтарын жарыялоодо, таркатууда, сактоодо жана Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан айыл, токой жана балык чарбаларынын субъектилерин, көмөкчү чарбаларды, калктын жеке чарбаларын, огороддорду кошуп жамааттык бакчаларды (мындан ары айыл чарбасынын субъекттери деп аталат) иликтөөдө келип чыгуучу укуктук мамилелерди жөнгө салат.

1-статья. Кыргыз Республикасында айыл чарба каттоосу он жылда бир жолу, дүйнөлүк айыл чарба каттоолорунун кезектеги раундуна тушташ мөөнөттө өткөрүлөт. Айыл чарба каттоосунун башталышы 2002-жыл деп белгиленсин. Зарыл учурда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча айыл чарба каттоолорунун ортолорунда тематикалык (ценздик) каттоо өткөрүлүшү мүмкүн.

2-статья. Айыл чарба каттоосунун негизги максаты жана милдеттери:

- айыл чарбасынын негизги мүнөздөмөсү боюнча эл аралык стандартка туура келүүчү толук, объективдүү жана так маалыматтарды алуу;

- тандап изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн эң башкы биримдикти түзүү;

- айыл чарба секторунун өнүгүүсүнүн өзөктүү багытын иликтөө үчүн айыл чарбасынын курамдык жана социалдык өзгөрүүлөрүн аныктоо;

- чөлкөмдөрдүн деңгээлиндеги саясат планын иштеп чыгуу үчүн жергиликтүү аймактык бирдиктер жана чарбалардын курамдык белгилеринин толук комбинациялык топтору жөнүндө маалыматтарды алуу болуп эсептелет.

3-статья. Эсепке алуунун формулярлары менен кошо каттоо документтери Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан таламдаш мамлекеттик органдар, илимий мекемелер, коомдук уюмдардын катышуусу менен иштелип чыгат жана республикалык комиссия тарабынан бекитилет.

4-статья. Айыл чарба каттоосунун статистикалык бирдиги болуп айыл чарба өндүрүшүндө иш жүргүзүүчү чарба эсептелет, анын курамына мал жана үй канаттуулары, имараттар жана курулуштар, айыл чарба техникасы, жабдуулар жана шаймандар, көп жылдык өсүмдүктөр, айыл чарба өндүрүшү үчүн толук же жарым - жартылай пайдаланылуучу жер менчиктин таризине жана өлчөмүнө карабастан кирет.

5-статья. Айыл, токой жана балык чарбаларынын ишканалары, окуу жайларынын, өнөр жай, транспорт, курулуш жана башка ишканалар менен уюмдардын көмөкчү чарбалары, дыйкан (фермер) чарбалары калтырылбай толук катталууга тийиш. Талаачылык тармактарын эсепке алуу боюнча калктын жеке чарбалары (жамааттык бакчалар жана огороддорду кошуп) 35 пайыздан кем эмес камтылуу менен тандалып катталат, ал эми мал жана үй канаттуулары эсепке алынып, алар толук катталууга тийиш.


...

Нет доступа. Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме.

Получить полный доступ к документу