Наши контакты     Новости     market@adviser.kg     +996 (312) 59-55-60, 91-03-76
 • Меню пользователя

 • Меню документа

  Инструменты
  Сохранить документ
  Распечатать
  Копировать в Word
  Показать комментарии
  Информация о документе
  Поиск по документу
  Язык документа
  Русский
  Размер шрифта
  Увеличить текст
  Уменьшить текст
  Cвязи
  Корреспонденты
  Респонденты
  Сообщить об ошибке
 • Меню сайта

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 9-апрелиндеги № 181 «Эң мыкты айыл өкмөтү» наамына жалпы мамлекеттик сынак өткөрүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-апрелиндеги № 216 токтому

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 9-апрелиндеги № 181 «Эң мыкты айыл өкмөтү» наамына жалпы мамлекеттик сынак өткөрүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-апрелиндеги № 216 токтому

 

Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин өбөлгөлөө максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат.

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 9-апрелиндеги № 181 «Эң мыкты айыл өкмөтү» наамына жалпы мамлекеттик сынак өткөрүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«2. «Эң мыкты айыл өкмөтү» наамына жалпы мамлекеттик сынактын байге фонду 6,0 (алты) млн. сом өлчөмүндө белгиленсин.»;

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Эң мыкты айыл өкмөтү» наамына жалпы мамлекеттик сынак өткөрүү тартиби жөнүндө жободо:

- 1-пунктта:

«келбетин жакшыртуу,» деген сөздөрдөн кийин «маданият мекемелеринин абалын жакшыртуу жана маданий мурасты сактоо,» деген сөздөр менен толукталсын;

«1-3-орундарды алган» деген цифралар жана сөздөр алып салынсын;

- 4-пункттагы «бешинчи» деген сөз «төртүнчү» деген сөз менен алмаштырылсын;

- төмөнкүдөй мазмундагы 9.1-пункт менен толукталсын:

«9.1. Сынактык комиссиялар айыл өкмөттөрүн төмөнкү эки топко бөлүп карайт:

1-топ - алыскы, жетүүгө кыйын, бийик тоолуу аймактарда жайгашкан жана өзгөчө чек ара статусуна ээ болгон айылдары бар айыл өкмөттөр;

2-топ - 1-топко кирбеген айыл өкмөттөрү.»;

- 13-пункттун алтынчы абзацындагы «ар бир райондон бир талапкер (айыл өкмөтүнөн)» деген сөздөр «ар бир райондон, ушул жобонун 9.1-пунктунда аталган топтордун ар биринен бирден талапкер (айыл өкмөтү)» деген сөздөр жана цифралар менен алмаштырылсын;

- 14-пунктта:

биринчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Сынактын экинчи этабында облустун сынактык комиссиясы ушул Жобонун 9.1-пунктунда аталган топтордун ар биринен бирден талапкерди тандайт. Талапкерлерди аныктоо тууралуу чечим (протокол) жалпы мамлекеттик сынактык комиссиянын дарегине жиберилет.»;

экинчи абзац күчүн жоготту деп таанылсын;

- 17-пункттагы мамлекеттик тилдеги тексттин экинчи сүйлөмүндөгү «жеңүүчүсү» деген сөз «жеңүүчүлөрү» деген сөз менен, «айыл өкмөтү» деген сөздөр «айыл өкмөттөрү» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 18-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«18. Сынактын жыйынтыктарын чыгарууда ушул Жобонун 9.1-пунктунда аталган ар бир топтон эң мыкты айыл өкмөттөрү аныкталат:


...

Нет доступа. Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме.

Получить полный доступ к документу