Наши контакты     Новости     market@adviser.kg     +996 (312) 59-55-60, 91-03-76
 • Меню пользователя

 • Меню документа

  Инструменты
  Сохранить документ
  Распечатать
  Копировать в Word
  Показать комментарии
  Информация о документе
  Поиск по документу
  Язык документа
  Русский
  Размер шрифта
  Увеличить текст
  Уменьшить текст
  Cвязи
  Корреспонденты
  Респонденты
  Сообщить об ошибке
 • Меню сайта

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-апрелиндеги № 144 «Салыктарды башкаруу боюнча жоболорду жана тартибин бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-декабрындагы № 702 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-апрелиндеги № 144 «Салыктарды башкаруу боюнча жоболорду жана тартибин бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-декабрындагы № 702 токтому

 

Салыктык башкарууну өркүндөтүү максатында, Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин IX бөлүмүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-апрелиндеги № 144 «Салыктарды башкаруу боюнча жоболорду жана тартибин бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кошумча нарк салыгы боюнча салык төлөөчүлөрдү каттоо тартиби жөнүндө жобо ушул токтомдун тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын.

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

С.Ш. Жээнбеков

 

Тиркеме

«

Кошумча нарк салыгы боюнча салык төлөөчүлөрдү каттоо тартиби жөнүндө

жобо

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Ушул жобо кошумча нарк салыгы боюнча салык төлөөчүлөрдү каттоо жана каттоосун жокко чыгаруу тартибин жана шарттарын аныктайт.

2. Кошумча нарк салыгын төлөөчүлөрдү каттоо, каттоосун жокко чыгаруу Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин (мындан ары - Салык кодекси) IX бөлүмүнүн талаптарына ылайык, ушул Жободо белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

3. Ушул Жобонун талаптары экономикалык иш жүргүзүүчү жана бюджетке кошумча нарк салыгын (мындан ары - КНС) төлөө боюнча салыктык милдеттенмеси пайда болгон бардык субъекттерге карата колдонулат.

 

2. КНС боюнча каттоо тартиби

 

4. КНС төлөөчүнү каттоо алар тарабынан берилген (REG STI - 001) формасындагы кошумча нарк салыгын төлөөчү катары каттоо жөнүндо арыздын негизинде, субъекттин салыктык каттоо орду боюнча ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык жүргүзүлөт.

5. Катары менен он эки календарлык ай ичинде экономикалык иш жүргүзгөн же катары менен он эки календарлык айга жетпеген мезгил ичинде товарларды берүүдө, жумуштарды, кызматтарды аткарууда жалпы наркы КНС боюнча каттоо чегинен ашып кеткен салык төлөөчү, салык салынуучу жабдуу-берүүлөрдүн жалпы наркы КНСти каттоо чегинен ашып кеткен өткөн мезгил боюнча бир айдын ичинде КНС боюнча салык салынуучу субъект катары каттоо жөнүндө арыз берүүгө милдеттүү.


...

Нет доступа. Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме.

Получить полный доступ к документу