Наши контакты     Новости     market@adviser.kg     +996 (312) 59-55-60, 91-03-76
 • Меню пользователя

 • Меню документа

  Инструменты
  Сохранить документ
  Распечатать
  Копировать в Word
  Показать комментарии
  Информация о документе
  Поиск по документу
  Язык документа
  Русский
  Размер шрифта
  Увеличить текст
  Уменьшить текст
  Cвязи
  Корреспонденты
  Респонденты
  Сообщить об ошибке
 • Меню сайта

Страница 1 из 12 | Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 25-январындагы № 14 Жарандык процесстик кодекси (колдонууга киргизиле элек)

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

ЖАРАНДЫК ПРОЦЕССТИК КОДЕКСИ

 

КР 2017-жылдын 20-январындагы № 6 Мыйзамына ылайык 2017-жылдын 1-июлунан тартып колдонууга киргизилет

 

2016-жылдын 15-декабрында

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку

Кеңеши тарабынан кабыл алынган

 

 

1 БӨЛҮМ. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

 

1-ГЛАВА. НЕГИЗГИ ЖОБОЛОР

 

1-берене. Жарандык сот өңдүрүшү жөнүндө мыйзамдар

 

1. Кыргыз Республикасынын сотторундагы жарандык иштер боюнча сот өндүрүшүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Конституциясы, «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы, ушул Кодекс, «Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, аларга ылайык кабыл алынуучу Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдары жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер менен аныкталат.

2. Башка мыйзамдарда жана бөлөк ченемдик укуктук актыларда камтылган жарандык процесстик мыйзамдардын нормалары ушул Кодекске ылайык келүүгө тийиш.

3. Жарандык иштер боюнча сот өндүрүшү ишти кароонун жана чечүүнүн, айрым процесстик аракеттерди жасоонун же сот актыларын же башка органдардын актыларын аткаруу убагында колдонууда болгон мыйзамдарга ылайык жүзөгө ашырылат.

 

2-берене. Ушул Кодексте колдонулуучу негизги түшүнүктөрдүн аныктамасы

 

Ушул Кодексте колдонулуучу негизги түшүнүктөр:

1) адвокат - адвокаттык ишти жүргүзүү укугуна мыйзамда белгиленген тартипте лицензия алган жана Адвокатуранын мүчөсү болуп саналган Кыргыз Республикасынын жараны;

2) апелляциялык даттануу (сунуштама) - биринчи инстанциядагы соттун мыйзамдуу күчүнө кире элек сот актысына карата ишке катышкан жактар тарабынан апелляциялык инстанциядагы сотко берилүүчү даттануу же сунуштама;

3) жарандык иштер (ушул Кодекстин мааниси боюнча) - жарандык сот өндүрүшү тартибинде каралуучу, кызыкдар жактардын бузулган же талашылып жаткан укуктарын жана мыйзам менен корголуучу кызыкчылыктарын коргоо боюнча иштер, анын ичинде экономикалык иштер;

4) мыйзамдуу өкүлдөр - ишке катышкан адамдын ата-энеси, асырап алуучусу, камкорчусу, көзөмөлчүсү, ошондой эле ал камкордугунда турган уюмдардын жана жактын өкүлдөрү;


...

Нет доступа. Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме.

Получить полный доступ к документу