Наши контакты     Новости     market@adviser.kg     +996 (312) 59-55-60, 91-03-76
 • Меню пользователя

 • Меню документа

  Инструменты
  Сохранить документ
  Распечатать
  Копировать в Word
  Показать комментарии
  Поиск по документу
  Язык документа
  Русский
  Размер шрифта
  Увеличить текст
  Уменьшить текст
  Cвязи
  Корреспонденты
  Респонденты
  Сообщить об ошибке
 • Меню сайта

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Грузия Өкмөтүнүн ортосундагы Инвестицияларды колдоо жана өз ара коргоо жөнүндө» Макулдашуу (Тбилиси шаары, 2016-жылдын 13-октябры)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Грузия Өкмөтүнүн ортосундагы Инвестицияларды колдоо жана өз ара коргоо жөнүндө

Макулдашуу

(Тбилиси шаары, 2016-жылдын 13-октябры)

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Грузия Өкмөтү, мындан ары «Макулдашуучу тараптар» деп аталып,

Экономикалык кызматташтыкты чыңдоого көмөк көрсөтүүнү каалап, атап айтканда экинчи Макулдашууну тараптын аймагында биринчи Макулдашуучу тараптын инвесторлорунун инвестицияларына карата;

Инвестицияларды колдоо жана өз ара коргоо жөнүндө макулдашуу технологиялардын жана капиталдын агымына дем берүүгө жана ошондой эле Макулдашуучу тараптардын экономикалык өсүшүнө көмөк көрсөтө тургандыгын таанып,

Инвестирлөө жана экономикалык туруктуу ресурстарды пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатууну демилгелөө жана жашоо стандарттарын жакшыртуу үчүн стабилдүү базаны колдоо максатында инвестицияларга карата адилеттүү жана тең укуктуу режим зарыл экендигине макул болуп, ошондой эле,

Бул максаттар саламаттыкты сактоо, коопсуздук чараларын жана айлана-чөйрөгө зыян келтирбөө ошондой эле эл аралык деңгээлде таанылган эмгек укуктарын бошоңдотпостон жетишиле тургандыгына ынанып,

Түз чет элдик инвестициялар өнүгүү жаатындагы улуттук жана эл аралык жасалып жаткан аракеттерге өтө маанилүү кошумча болуп эсептеле тургандыгын эске алып;

төмөнкүлөр жөнүндө макулдашты:

 

1-берене. Аныктама

 

Ушул Макулдашуунун максаттары үчүн:

1. «Макулдашуучу тараптын инвестору» төмөнкүлөрдү билдирет:

а) Макулдашуучу тараптын мамлекетинин улуттук мыйзамдарына ылайык анын жарандыгына ээ жеке жак; же

б) Макулдашуучу тараптын мамлекетинин улуттук мыйзамдарына ылайык түзүлгөн же катталган жана Макулдашуучу тараптын мамлекетинин аймагында өз алдынча ишкердикти жүргүзүүчү юридикалык жак.

2. «Макулдашуучу тараптын инвестору тарабынан инвестициялоо», экинчи Макулдашуучу тараптын мамлекетинин аймагында анын мыйзамдарына жана эрежелерине ылайык башка Макулдашуучу тараптын инвестору тарабынан салынган салымдын ар кандай түрлөрүн жана капиталды же башка ресурстарды берүү же пайда алууну күтүү, же тобокелдикти түшүнүү сыяктуу өзгөчө мүнөздөмөлөрдүн болушун түшүндүрөт жана төмөнкүлөрдү камтыйт:

а) акцияларды, баалуу кагаздарды, компанияларды жана ишканага үлүштүк катышуунун башка түрлөрүн жана ушундан келип чыккан укуктарды;

б) карыз милдеттенмесин, облигацияларды, зайымдарды жана анын натыйжасында келип чыгуучу карыз милдеттенмесинин башка формаларын жана укуктарды;

в) акчалай суммага ар кандай укукту же умтулууну же мыйзамдарга же контракттарга ылайык эксплуатациялоону, курууну, башкарууну кошо аракеттенүүнү же кирешелерди бөлүштүрүү боюнча контракттарды, ошондой эле концессияларды, уруксаттамаларды, экономикалык иш-аракеттерди жүзөгө ашырууга уруксаттарды;

г) интеллектуалдык менчикке жана экономикалык баалуулукка ээ менчиктин материалдык эмес формаларына болгон укукту, анын ичинде өнөр жайлык менчикке болгон укук, автордук укук, соода маркасы, товарды тариздөө; патенттер, географиялык белгилер, өнөр жайлык үлгүлөр жана техникалык процесстер, өндүрүштүк сыр, товардын аталышы, өндүрүштүн жашыруун сырлары жана «гудвилл»;

д) материалдык же материалдык эмес менчиктин, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктүн ар кандай башка формаларын же жалдоого берүү, ипотека, барымтага коюу, күрөө укуктары, узуфрукт сыяктууларга байланыштуу менчикке болгон укуктарды.

Ушул Макулдашуунун максаттары үчүн мурда салынган инвестицияларга карата чыгарылган акыркы арбитраждык чечим же каалаган буйрук же соттук чечим инвестициялар катары каралбашы керек.


...

Нет доступа. Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме.

Получить полный доступ к документу