Наши контакты     Новости     market@adviser.kg     +996 (312) 59-55-60, 91-03-76
 • Меню пользователя

 • Меню документа

  Инструменты
  Сохранить документ
  Распечатать
  Копировать в Word
  Показать комментарии
  Информация о документе
  Поиск по документу
  Язык документа
  Русский
  Размер шрифта
  Увеличить текст
  Уменьшить текст
  Cвязи
  Корреспонденты
  Респонденты
  Сообщить об ошибке
 • Меню сайта

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 30-декабрындагы № 735 «Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 жана 295-беренелеринин жана «Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-беренесинин талаптарын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-мартындагы № 137 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 30-декабрындагы № 735 «Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 жана 295-беренелеринин жана «Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-беренесинин талаптарын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-мартындагы № 137 токтому

 

Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 278 жана 279-беренелерин ишке ашыруу максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 30-декабрындагы № 735 «Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 жана 295-беренелеринин жана «Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-беренесинин талаптарын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кошумча наркка салыктын суммасы ашып кеткенин изилдөө, ордун толтуруу жана бюджеттен кайтарып берүү тартиби жөнүндө жободо:

- бардык тексти боюнча түрдүү жөндөмөдөгү «Бажы бирлиги» деген сөздөр тийиштүү жөндөмөдө «Евразия экономикалык бирлиги» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 1-главада:

үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Кайтарып берүү - КНСтен ашып кетүү суммасын башка салыктарды төлөө эсебине чегерүү, ошондой эле ашып кеткен сумманы Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 279-беренесине ылайык, салык салынуучу субъекттин банктык эсебине бюджеттен төлөп берүү.»;

алтынчы абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

жетинчи абзацы «ордун толтуруу» деген сөздөрдөн кийин «жана кайтарып берүү» деген сөздөр менен толукталсын;

- 3-главада:

4-пункттун 3-пунктчасындагы «орду толтурулат» деген сөздөр «кайтарып берүүгө жатат» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 4-главада:

6 жана 7-пункттары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«6. Салык салынуучу субъекттин КНСтин ашып кетүү суммасынын ордун толтуруу КНС боюнча анын туумдарын жана салыктык санкцияларын төлөө эсебине салык органы тарабынан билдирилбестен эле ишке ашырылат.

7. Импортко КНС боюнча карыздын эсебине КНСтин ашып кетүү суммасынын ордун толтуруу салык салынуучу субъекттин арызы боюнча салык органы тарабынан ишке ашырылат. Корутунду салык салынуучу субъекттин карызы бар экендиги же кыйыр салыктар боюнча отчёттун жыйынтыгында келип чыккан, салык салынуучу субъекттин өздүк эсебинин карточкасында карызы бар экендиги жөнүндө бажы органынын маалымкатынын негизинде берилет («FORM STI-123»).»;

- 5-главада:

аталышы «ордун толтуруу» деген сөздөрдөн кийин «жана кайтарып берүү» деген сөздөр менен толукталсын;

8-пункттун биринчи абзацы «ордун толтуруу» деген сөздөрдөн кийин «жана кайтарып берүү» деген сөздөр менен толукталсын;

9, 10, 13-пункттары «ордун толтуруу» деген сөздөрдөн кийин «жана кайтарып берүү» деген сөздөр менен толукталсын;

14 жана 20-пункттарында:

- биринчи сүйлөмүндөгү «РКБга аткаруу үчүн» деген сөздөр «БКнын аткаруусуна өткөрүп берүү үчүн ыйгарым укуктуу салык органына» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- экинчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:


...

Нет доступа. Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме.

Получить полный доступ к документу