Наши контакты     Новости     market@adviser.kg     +996 (312) 59-55-60, 91-03-76
 • Меню пользователя

 • Меню документа

  Инструменты
  Сохранить документ
  Распечатать
  Копировать в Word
  Показать комментарии
  Информация о документе
  Поиск по документу
  Язык документа
  Русский
  Размер шрифта
  Увеличить текст
  Уменьшить текст
  Cвязи
  Корреспонденты
  Респонденты
  Сообщить об ошибке
 • Меню сайта

«Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 2-августундагы № 103 мыйзамы (2016.17.11. өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен)

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МЫЙЗАМЫ
 
Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө

(2016.17.08. өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен)

 

2004-жылдын 27-майында

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин

Мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан кабыл алынган

 

КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 137 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө жобону караңыз

 

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын Социалдык фондун уюштуруунун жана ишинин укуктук жана экономикалык негиздерин белгилейт, анын укуктук статусун, укуктарын жана милдеттерин, ошондой эле анын юридикалык жана жеке жактар, мамлекеттик башкаруу органдары менен мамилелерин жөнгө салуунун негиздерин аныктайт.

 

КР 2011.06.10. № 166 Мыйзамына ылайык (мур. ред. караңыз); 2016.17.11. № 178 Мыйзамына ылайык 1-статьясына өзгөртүүлөр киргизилген (мур. ред. караңыз)

1-статья. Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду

 

Кыргыз Реслубликасынын Социалдык фонду (мындан ары - Социалдык фонд) Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен камсыз кылуу чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен камсыз кылуу тутумунун өзалдынча башкаруу принцибинде иштеген аткаруучу органы болуп саналат.

Социалдык фонд өз ишин Кыргыз Республикасынын Конституциясына, ушул Мыйзамга, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына, Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоо жүргүзүү кеңешинин чечимдерине ылайык жүзөгө ашырат.

Социалдык фонд юридикалык жак болуп саналат, анын өзүнүн аталышы жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөрү болот. Социалдык фонддун Кыргыз Республикасынын аймагында региондук органдары жана ведомстволук мекемелери болот.

 

КР 2005.13.02. № 30 Мыйзамына ылайык (мур. ред. караңыз); 2005.30.06. № 84 Мыйзамына ылайык (мур. ред. караңыз); 2009.15.07. № 219 Мыйзамына ылайык (мур. ред. караңыз); 2011.06.10. № 166 Мыйзамына ылайык (мур. ред. караңыз); 2012.29.10. № 175 Мыйзамына ылайык (мур. ред. караңыз); 2015.03.08. № 212 Мыйзамына ылайык (мур. ред. караңыз); 2016.17.11. № 178 Мыйзамына ылайык 2-статьясына өзгөртүүлөр киргизилген (мур. ред. караңыз)

2-статья. Социалдык фонддун милдеттери жана иш-милдеттери

 

Социалдык фонддун милдеттери болуп төмөндөгүлөр саналат:

- мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен камсыз кылуу жаатындагы макулдашылган саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык камсыздандырылган адамдардын мамлекеттик социалдык камсыздандырууга болгон укугун камсыз кылуу;

- Социалдык фонддун компетенциясынын чегинде мамлекеттик социалдык камсыздандыруу тутумунун финансылык туруктуулугун камсыз кылуу.

Социалдык фонд төмөндөгү иш-милдеттерди аткарат:

- Кыргыз Республикасынын аймагында өзүнүн ишин жүзөгө ашырган юридикалык жана жеке жактарды эсепке алууну, камсыздандыруу төгүндөрүн төлөөчүлөрдүн бардык категориялары боюнча маалыматтар банкын жүргүзүүнү;


...

Нет доступа. Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме.

Получить полный доступ к документу