Наши контакты     Новости     market@adviser.kg     +996 (312) 59-55-60, 91-03-76
 • Меню пользователя

 • Меню документа

  Инструменты
  Сохранить документ
  Распечатать
  Копировать в Word
  Показать комментарии
  Информация о документе
  Поиск по документу
  Язык документа
  Русский
  Размер шрифта
  Увеличить текст
  Уменьшить текст
  Cвязи
  Корреспонденты
  Респонденты
  Сообщить об ошибке
 • Меню сайта

Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 22-декабрындагы № 154 «Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу максатында Кыргыз Республикасынын жарандарын жекече (индивидуалдык) эсепке алуу жөнүндө» Мыйзамы (2016.17.11. өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен)

Кыргыз РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МЫЙЗАМЫ
 
Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу максатында Кыргыз Республикасынын жарандарын жекече
(индивидуалдык) эсепке алуу жөнүндө

(2016.17.11. өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен)

 

1998-жылдын 30-ноябрында

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин

Мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан кабыл алынган

 

I глава. Жалпы жоболор

(1-4-статьялар)

II глава. Жекече эсепке алууну уюштуруу

(5-13-статьялар)

III глава. Камсыздандырылган адамдын, иш берүүчүнүн жана Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун органдарынын укуктары, милдеттери жана жоопкерчилиги

 

(14-17-статьялар)

IV глава. Корутунду жоболор

(18-19-статьялар)

 

КР 2006.24.02. № 65 Мыйзамына ылайык бүткүл тексти боюнча ар кандай жөндөмөдөгү жана сандагы «жалдоочу» деген сөз тиешелүү жөндөмөдө жана санда «иш берүүчү» деген сөздөр менен алмаштырылды, ар кандай жөндөмөдөгү жана сандагы «идентификациялык (камсыздандыруу) номери» жана «идентификациялык номери» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө жана санда «жекече идентификациялык номери» деген сөздөр менен алмаштырылды (мур. ред. караңыз)

 

КР 2004.21.08. № 166 Мыйзамына ылайык преамбулага өзгөртүүлөр киргизилген (мур. ред. караңыз)

Ушул Мыйзам камсыздандырылган жана милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандырылууга тийиш болгон, Кыргыз Республикасынын жарандары жөнүндө маалыматтарды жекече (индивидуалдык) эсепке алууну уюштуруунун укуктук негизин жана принциптерин белгилейт.

 

I глава. Жалпы жоболор

 

КР 2004.21.08. № 166 Мыйзамына ылайык (мур. ред. караңыз); 2006.24.02. № 65 Мыйзамына ылайык (мур. ред. караңыз); 2009.15.07. № 220 Мыйзамына ылайык (мур. ред. караңыз); 2015.03.08. № 212 Мыйзамына ылайык (мур. ред. караңыз); 2015.04.08. № 216 Мыйзамына ылайык (мур. ред. караңыз); 2016.17.11. № 178 Мыйзамына ылайык 1-статьясына өзгөртүүлөр киргизилген (мур. ред. караңыз)

1-статья. Негизги түшүнүктөр жана терминдер

 

КР 2016.17.11. № 178 Мыйзамына ылайык биринчи абзацы күчүн жоготкон

КР 2016.17.11. № 178 Мыйзамына ылайык экинчи абзацы күчүн жоготкон

Жеке идентификациялык номер - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан Кыргыз Республикасынын жарандарына, чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга бир жолу ыйгарылуучу жана күбөлөрдүн, жабырлануучулардын жана жазык сот өндүрүшүнүн башка катышуучуларынын укуктарын коргоо жөнүндө мыйзамдарда каралган учурларды кошпогондо, бул адамдарда өмүр бою өзгөрүүсүз сакталуучу жеке номер.

Иш берүүчүлөр - эмгек келишими боюнча жалданма кызматкерлерди пайдаланган юридикалык жактар, анын ичинде чет өлкөлүк юридикалык жактар жана алардын бөлүмдөрү; Кыргыз Республикасынын аймагында өз ишин жүргүзгөн эл аралык уюмдар; дыйкан (фермер) чарбалар; жарандар, анын ичинде чет өлкөлүк жарандар, Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган жарандыгы жок адамдар жана жеке ишкерлер.

Камсыздандыруу акыларын төлөөчүлөр - Кыргыз Репсубликасынын мыйзамдарына ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга камсыздандыруу акыларын өз алдынча төлөгөн иш берүүчүлөр ошондой эле жарандар анын ичинде жеке ишкерлер чет өлкөлүк жарандар жарандыгы жок адамдар (мындан ары - жарандар).


...

Нет доступа. Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме.

Получить полный доступ к документу