Наши контакты     Новости     market@adviser.kg     +996 (312) 59-55-27
Сегодня в ИС §Медицина:
16448 док.
 
Например:
28.0450«Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги менен Иран Ислам Республикасынын Саламаттык сактоо жана медициналык билим берүү министрлигинин ортосунда саламаттык сактоо, медицина, фармацевтика жана медициналык жабдуулар тармагындагы биргелешкен кызматташтык жөнүндөгү өз ара түшүнүшүү жөнүндө» Меморандум (Бишкек шаары, 2016-жылдын 23-декабры)28.0450(МУРУНКУ РЕДАКЦИЯСЫ) «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛАМАТТЫК САКТОО МИНИСТРЛ...28.0450«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 118 «Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги жөнүндө» токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-апрелиндеги № 236 токтому (колдонууга киргизиле элек)28.0450«Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы Хирургиялык реконструктивдөө-калыбына келтирүү илимий борборунун уставын бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 19-апрелиндеги № 226 токтому (колдонууга киргизиле элек)28.0450«Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 118 токтому (2017.21.04. өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен)28.0450Постановление Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 118 «О Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.12.2016 г.)27.0450Постановление Правительства Кыргызской Республики от 19 апреля 2017 года № 226 «Об утверждении Устава Научного центра реконструктивно-восстановительной хирургии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики» (не введено в действие)27.0450Приказ Министерства здравоохранения Кыргызской Республики от 17 апреля 2017 года № 324 «Об утверждении формы полиса обязательного медицинского страхования для различных категорий граждан в Кыргызской Республике, для иностранных граждан и лиц без гражданства» (не введен в действие)26.0450«Кыргыз Республикасындагы Жарандардын ар кыл категориялары үчүн, чет элдик жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисинин формасын бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 2017-жылдын 17-апрелиндеги № 324 буйругу26.0450Проектное Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, мэрией города Бишкек и Турецким агентством по сотрудничеству и координации при Аппарате Премьер-министра Турецкой Республики по проекту «Бишкекская больница кыргызско-турецкой дружбы» (Бишкек, 1 апреля 2016 года)